Gebruiksvoorwaarden en Privacy

Artikel 1 . Algemeen

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Het bevat bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden via deze site. De gebruiker van deze site wordt geacht te hebben toegestemd met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

New Media Events behoudt zich het recht wijzigingen aan de Privacyregeling uit te voeren. Ze worden aan de gebruikers meegedeeld via deze website.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

New Media Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of eventuele tekortkomingen in de gegevens zoals ze via de website worden aangeboden. Eventuele tekortkomingen of onjuist vermelde gegevens of technische tekortkomingen geven nooit recht op een financiële compensatie.

New Media Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of niet-functioneren van deze website.

New Media Events is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers voor mogelijk geleden schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door nalatigheid of andere, in het verschaffen van informatie.

New Media Events behoudt zich het recht om op elk moment de informatie op deze website te verbeteren en/of te wijzigen.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de gegevens zoals teksten, foto’s, tekeningen, databanken, domeinnamen, benamingen, grafische elementen, logo’s, … eigendom zijn en blijven van New Media Events en/of derden. Het is verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of voor onwettige doeleinden te gebruiken. Niets van deze website mag worden gebruikt voor welke doeleinden dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 4. Links naar andere websites

Deze website bevat hyperlinks naar derden (klanten, partners, …) of andere verwijzingen. New Media Events is niet verantwoordelijk voor de inhoud of andere kenmerken van deze websites of webpagina’s.

Artikel 5. Cookies

Er kunnen tijdens een bezoek aan deze website automatisch “cookies” op uw computer (harde schijf) worden geplaatst. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internet server en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Voor meer details dient u daarvoor de instructies of helpfunctie in uw internetbrowser te raadplegen.

Artikel 6. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van betwistingen of geschillen is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

Artikel 7. Privacybeleid

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld via de contactpagina of e-mail)
  • registratie gegevens voor onze nieuwsbrief

Deze informatie wordt gebruikt:

  • om met u te communiceren
  • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
  • De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties/derden.
  • We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op Internet.
  • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren:

per email: info{at}newmediaevents.be

per telefoon: +32.(0)497.08.52.38

per brief: New Media Events Vliegplein 84, 2270 Herenthout

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mail wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacybeleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons ‘privacybeleid’, neem dan contact op met ons via het hierboven vermelde adres.